Ustanova za decu i mlade "Sremčica" je ustanova socijalne zaštite koja zbrinjava osobe sa umerenim, težim i teškim oblikom ometenosti.

Jedna od većih rezidecijalnih ustanova u Srbiji u skadu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti Republike Srbije pruža usluge smeštaja, medicinske nege, vaspitanja i obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja preko 300 korisnika, iznad 10 godina starosti.

Ustanova za decu i mlade "Sremčica" nalazi se u predgrađu Beograda na lepom mestu 18 hektara površine u prijatnom ambijentu okružen zelenilom

Naša ustanova pruža sledeće usluge osobama sa intelektualnom ometenošću:

 

ORGANIZACIJA

U okviru Ustanova za decu i mlade postoji više odeljenja: paviljoni, radionice, medicinska služba, tehnička služba, ekonomija doma, računovodstvo i uprava. Ovakva organizacija postavljena je radi racionalizacije i efikasnijeg praćenja veoma značajnih funkcija pomoću kojih uprava usmerava svoje aktivnosti u cilju što efikasnije tekuće i razvojne politike.

 

Čitaj dalje >>

ISTORIJA DOMA

Davne 1965.godine Republička skupština SR Srbije je donela odluku o osnivanju Specijalnog zavoda u Sremčici, koja je proistekla iz potrebe za rehabilitacijom mentalno zaostale dece i omladine.

Od donošenja odluke o osnivanju pa do početka izgradnje zavoda izvršene su neophodne pripreme kao što su: obezbeđenje lokacije, eksproprijacija zemljišta, donošenje svih drugih odluka i rešenja o izgradnji, postaljanje direktora ustanove u osnivanju i dr.

Nepune dve godine kasnije, na blago zatalasanim kosama nekadašnjeg živopisnog sela Sremčica, tu gde počinje beogradski deo Šumadije, počela je u proleće 1967. godine izgradnja Specijalnog Zavoda. Izgradnja  prvih namenski projektovanih objekata u SR Srbiji za smeštaj i rad na nezi, zdravstvenoj zaštiti, vaspitanju, obrazovanju i radnom angažovanju i osposobljavanju umereno i teže mentalno zaostale dece i omladine trajala je od proleća 1967. do leta 1969. godine.

Ustanova je počela sa radom i prijemom prvih korisnika 16.08.1969. godine, a svečano  i zvanično otvaranje bilo je 02.10.1969. godine, i ovaj dan se svih proteklih godina slavio kao Dan  ustanove

Čitaj dalje >>

MISIJA

Ustanova za decu i mlade promoviše napredne ideje, naučno istraživački rad, praktična iskustva, i univerzalne principe ljudskih prava pri radu sa osobama ometenim u mentalnom razvoju.

Neki od principa Doma su:

  • Prihvatanje u društvu osoba ometenih u mentalnom razvoju.
  • Jednakost, sloboda, posebna briga i pomoć, vaspitanje i obrazovanje i osposobljavanje za rad pod posebnim uslovima, zaštita od nasilja i zlostavljanja, poboljšanje smeštajnih kapaciteta i usluga, odmor, igra i rekreacija, kvalitetniji život i rad.
  • Proširivanje mogućnosti za izbor i spoznaju.
  • Promovisanje postignuća osoba ometenih u mentalnom razvoju u cilju pozitivne reakcije i menjanje stavova društva u odnosu na probleme sa kojima se sreću osobe ometene u mentalnom razvoju.
  • Preventivni rad i minimiziranje efekata ometenosti u mentalnom razvoju u cilju podizanja kvaliteta života.
  • Podizanje kvaliteta usluga i uslova rada ustanove.
  • Podizanje nivoa znanja i kvaliteta rada zaposlenih

 Dom Sremčica  Moštanička br. 2 Čukarica, 11000 Beograd   Tel: (+381) 11 2526329  sekretar@sremcicadom.org.rs Razvoj: SoftKom