Ustanova za decu i mlade "SREMČICA" - BEOGRAD    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa: Moštanička br. 2, Sremčica, Čukarica, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381) 11 2526329, (+381) 11 2526245, (+381) 11 2521800
Faks: (+381) 11 2526329
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Žiro računi: Uprava za javna plaćanja   

   -glavni račun: 840-444661- 89,
   -podračun: 840- 444667-71,
   -donacije: 840-1227761- 32,
   -radionice: 840-1228761- 39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIB: 102475457
Šifra delatnosti: 085313
Matični broj: 7037317
E-mail: sekretar@sremcicadom.org.rs
WWW: www.sremcicadom.org.rs
 
   UPRAVA DOMA   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direktor: Aleksandra Trifković
Koordinator stručnog rada: Vanja Anačić
Šef tehničke službe: Dragan Fuštić
Pravnik: Ivana Šibalić


Poštovani posetioci, trenutno su u toku radovi na osavremenjavanju i redizajniranju naše prezentacije.
Za sve potrebne informacije, molimo Vas da nas bez ustručavanja kontaktirate.
 ( za detaljne kontakt i servisne informacije kliknite na link iznad )  
Hvala na razumevanju.