Naslovna

Habilitacija

Služba habilitacije teži da se korisnici u što većoj meri rehabilituju i resocijalizuju, kako bi se osposobili za bolje funkcionisanje u domskoj i vandomskoj sredini. Opširnije...

Smeštajne jedinice

Dom prima na stacionarni smeštaj umereno i teže mentalno ometenu decu i omladinu. Dom ne prima nepokretne korisnike, korisnike sa težim oštećenjem vida i sluha i psihotične korisnike. Opširnije...

Radnookupacione jedinice

Intelektualna insuficijencija osoba na rezidencijalnom smeštaju je najčešće udružena sa različitim vrstama fizičkog poremećaja, u čijoj osnovi leže posledice poznatih ili nepoznatih oštećenja ili oboljenja nervnog, mišićnog ili koštanog sistema. Opširnije...

O nama

Ustanova za decu i mlade "Sremcica" je ustanova socijalne zaštite koja rezidencijalno zbrinjava osobe sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Jedna je od većih ustanova u Srbiji koja korisnicima...

Opširnije o temi...

Istorija

Davne 1965.godine Republička skupština SR Srbije je donela odluku o osnivanju Specijalnog zavoda u Sremčici, koja je proistekla iz potrebe za rehabilitacijom mentalno zaostale dece i omladine.

Opširnije o temi...

Naša misija

Ustanova za decu i mlade promoviše napredne ideje, naučno istraživački rad, praktična iskustva, i univerzalne principe ljudskih prava pri radu sa osobama ometenim u mentalnom razvoju.

Opširnije o temi...

Uslovi korišćenja sajta

Vlasnik domena www.sremcicadom.org.rs je Ustanova za decu i mlade - Sremčica. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Ustanove za decu i mlade - Sremčica. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Ustanova za decu i mlade - Sremčica.